RAAMOMAAT

De bedoeling is om bij de Peugeot 206 van mijn dochter een uitbreiding te maken zodat de elektrische ramen automatisch dicht gaan bij het op slot doen van de auto. De Peugeot is al voorzien van elektrische ramen en een centrale deurvergrendeling. Van Ivo Kroeze heb ik een complete stroomkring schema ontvangen, daarvoor dank, hellaas klop niet alles zoals ik het aantrof in onze Peugeot dus ben ik op mijn eigen wijze aan de gang gegaan.

Technische informatie

Aansturen reed relais
Relais contacten motoren
Stuurstroom schema

Als eerste moest ik een signaal vinden dat alleen een signaal geeft als de auto op slot wordt gedaan en als het contact uit staat, dit is nodig zodat de ramen niet dicht gaan als je in de auto zit en de deur van binnenuit op slot doet. Dit heb ik bereikt door de aan de bekabeling te meten op het punt waar de doorvoering van de draden bij de linkerportier zit. Meet wel met een universeel meter en niet met een testlampje. Bij mij bleek dat de bruine draad een korte positieve puls (van massa naar 12 volt) geef van circa 1 seconde. Als ik het stroomkring schema mag geloven is dit ook de puls die op de motor van de elektrische slot komt. Omdat ik alleen een signaal wil hebben als de automotor uit staat, dus contact uit, pas ik een truckje toe om de assesoire stand van de radio als massa te gebruiken. Als de assesoire aan staat is dan is deze 12 volt als de accessoire stand uit is dan is dit een (beetje) massa via b.v. de radio gebruik om die reden wel een relais die weinig vermogen trekt heel geschikt hiervoor is een z.g. reed relais. De diode is ervoor dat het relais alleen aantrekt bij een positieve puls van het raamslot.

Update site: 12 april 2015

De raam motor heeft twee aansluitingen en door de plus en min om te draaien gaan ze open of dicht. Volgens het stroomkringschema en metingen aan de schakelaars om de ramen te bedienen zit in rust beide aansluitingen naar de raam motor via de schakelaar verbonden met de massa. Door nu dit circuit te onderbreken en vervangen door relaiscontacten die in rust de originele verbinding in stand houdt en op het moment dat de ramen automatisch dicht moet deze voorziet van 12 volt gedurende een tijd van circa 5 seconde. Bij mij moest ik daarvoor de oranje en paarse draad bij de raam schakelaars onderbreken.

 

Klik op tekening voor vergroting

Om de puls van het slot dat circa 1 seconde duurt te verlengen naar circa 5 seconde heb ik een 12 volt timer gebruikt. Deze timer wordt geactiveerd door het contact van het reed relais en deze timer op zijn beurt activeert het relais die de raam motoren bediend.

 

Klik op tekening voor vergroting

De Hardware

onderdelen
aansluiten reedrelais
Bedrading op relais
Totaal opgebouwd
instellen timer

Onderdelen b.v. bestellen via conrad.nl

reed relais 12 volt conrad 504602

relais 12 volt met 2 wissel contact van 20 ampère conrad 504322

timer 12 volt conrad 191141

diode 1N4001 conrad 162213

1 mtr krimpkous conrad 530905

2 mtr leiding 5x1,5mm² soepel t.b.v. de bedrading conrad 608190

Totale kosten circa €30,00

 

Detail van het reed relais aangesloten op de start ingang van de timer plus de bruine draad die naar de linker portier gaat in serie met de diode en de gele draad die naar de accessoire stand van de ISO connector bij de radio gaat.

Dit is een andere relais dan in bovenstaande onderdelenlijst maar deze had ik nog liggen. De technische specs. zijn nagenoeg gelijk. Let op de al aanwezige krimpkous die uiteraard over de solderingen gekrompen moeten worden

Detail van de bedrading op het relais die uiteindelijk de raam motoren bediend. Duidelijk is te zien dat de rode plus (12 volt) draad is doorgelust naar de relais spoel en naar de twee NO contacten van de relais. Ook dit is een andere relais dan in onderdelenlijst ook deze had ik nog liggen.

Detail van totaal gebouwde module. Ik heb de bedrading met een paar bind bandjes bij elkaar gebonden. De rol bruine draad gaat via de midden consoles en dashboard naar de linker A stijl. De gele draad, die op de foto nog kort is moet ook langer worden want deze gaat via de middenconsole naar de achterzijde van de radio.

Omdat we een puls moeten hebben van circa 5 seconden moet de potmeter van de timer ingesteld worden. Als je ervan overtuigd ben dat alles goed in elkaar gezet is sluiten we een 12 volt voeding gelijkspanning aan. Verbindt hiervoor de zwarte en gele draad aan de min. de rode draad aan de plus. Als het goed is gaat de groene power led op de timer branden. Als je nu de bruine draad tegen de plus aantikt moet de rode timer led gaan branden en het relais aantrekken. Na de ingestelde tijd valt het relais weer af en gaat de rode led uit. Stel de potmeter op de foto in als de tijd niet goed is.

Zie ook opmerking helemaal onderaan voor het plaatsen van een vaste weerstand.

Inbouw

NATUURLIJK IS DIT EEN OPEN DEUR MAAR MAAK ALTIJD DE MASSA KABEL VAN DE ACCU LOS VOORDAT JE AAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN JE AUTO GAAT WERKEN. VOOR EVENTUELE METINGEN KAN DIT NATUURLIJK NIET DUS WEES DAN EXTRA VOORZICHTIG. SLEUTELEN AAN JE AUTO IS ALTIJD VOOR EIGEN RISICO.

Plaats van de raamschakelaar
De bedrading naar linker deur A stijl
rode draad bij A stijl = deur op slot
Aftakkingen klaar
Voeding van sigarettenplug
Onderbreken raamschakelaar
Contact

Verwijder de raamschakelaar en de sigaretten aansteker plug en maak de connectors los. Trek vervolgen de bruine draad van de module via de opening waar de raamschakelaar in zat naar de linker A stijl en de gele draad tot achter de radio.

Nogmaals laat de bruine en gele draad wel via de opening van de raamschakelaar lopen omdat de module naast en onder de sigaretten plug wordt geplaatst, er is daar ruimte genoeg voor als je dit vergeet moet je dit na montage alsnog doen.

We beginnen met de doorvoering van het linkerportier, verwijder de rubberen tule die in de A stijl naar binnen gaat. Gebruik eventueel een stuk stug (koper) draad om de draden te trekken.

Zorg er wel voor dat je de deur vanaf nu niet dicht doet want dan beschadigd je de tule.

 

Knip de rode draad door (wel eerst meten met een universeel meter of dit bij jou ook de bruine draad is, bij het op slot doen wordt deze circa 1 sec. 12 volt) en maak d.m.v. een soldering een aftakking op de bruine draad van de hierboven gemaakte module welke je inmiddels via de middenconsoles en de dashboard hiernaartoe gelegd heb. Zie op de foto dat ik een stukje krimpkous klaar heb liggen om om de soldering te schuiven. Dit moet je uiteraard al gedaan hebben voordat je gaat solderen. Als deze verbinding klaar is monteer de tule weer in de A stijl zodat de deur dicht kan.

Sluit de gele draad aan op de blauwe draad van de ISO stekker van de radio. Ook hier geldt wel controleren of dit bij jou ook de accessoire stand is. Werk ook deze soldering af met een stukje krimpkous.

Maak nu de verbinding voor de voeding van de module dus de rode draad op de rosé draad en de zwarte draad op de groen-gele draad van de sigaretten aansteker plug. Uiteraard de krimpkousjes om de soldering krimpen. Op de foto zie je dat ik met een brandertje de krimpkous krimpt een strookje aluminiumfolie zorgt ervoor dat de omgeving beschermt wordt.

Indien nodig zekering F23 vervangen van 20 naar 30 Amp.

 

Knip nu de oranje en paarse draad door van de raamschakelaar naar de raam motoren en verbindt de vier uiteinden met de vier draden die van de relais contacten komen. Let erop de de COM contacten van de relais met de motoren gaan en de NC contacten naar de raamschakelaar. Op de foto is de oranje en blauwe draad van de module de COM contacten en de oranje-wit en blauw-wit de NC contacten. Ook hier geldt uiteraard afwerken met krimpkous.

Nu nog een foto waarbij de complete module is weggewerkt onder en naast de sigaretten aansteker plug. als je goed kijkt kun je de blauwe achterkant van de timer met de witte bind bandje zien zitten.

Bedradingschema

Voor de duidelijkheid het complete bedrading schema met de kleuren. uiteraard zul je zelf op de module andere kleuren hebben.

LET OP: in onderstaande schema staat een weerstand van 1 k ohm getekend. Deze is niet perse nodig maar omdat de timer geschikt is tussen 2sec en 10 minuten is een tijd van 5 seconde niet heel eenvoudig in te stellen. Nou is het niet zo erg dat het wat langer duurt maar ik het ervoor gekozen om de potmeter helemaal naar rechts te zetten, is twee seconden, en voor de tijd een vaste weerstand te plaatsen.

 

Complete bedrading schema

© Martien van 't Klooster

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enig vorm of op enige wijze hetzij digitaal, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

 

Na- en in- bouwen is geheel voor eigen risico.