RAW uitomaat
raw

De richting aanwijzer (RAW) op een BMW motor is voorzien van een links-aan en een rechts-aan knop. Na circa 12 keer knipperen of na circa 150 mtr gaat deze automatisch uit en als de koppeling is ingetrokken of de versnelling staat in zijn vrij dan knippert hij door. Om de RAW tussendoor uit te zetten zit er een aparte uit-knop. Tot zover allemaal prima maar het zou welkom zijn dat met inhalen maar een paar knippers worden gegeven.

Ik heb erover nagedacht hoe dit te realiseren zonder het originele systeem van BMW te veranderen.

Het plan is om een schakeling te maken die na circa 3 keer knipperen automatisch de RAW uitschakeld.

Het idee is om iets te maken dat als je de RAW knop langer dan 0,5 seconde indrukt de RAW na 3 seconde automatisch uitgeschakeld wordt.

Na het idee aan de slag met elektronica. Uit de kast werden de vertrouwde 555 timers gehaald en na wat experimenteren komt onderstaande schema.

---HET SCHEMA---

schema RAW

Update site: 12 april 2015

Signaal
Behuizing

Werking in het kort:

Helemaal links sluit je de linker en rechter RAW knop aan. Als je deze indrukt wordt condensator C1 via R1 en D1 of D2 ontladen zie signaal A. Als deze spanning onder circa 4 volt komt (dit is ongeveer 0,5 sec) wordt IC1 getriggerd en de uitgang zal circa 3 seconden hoog worden (timer R3 en C2) zie signaal B. Als deze uitgang weer laag wordt krijgt IC2 via C5 een trigger, zie signaal C waarop de uitgang van IC2 een puls van circa 1 seconde staat (timer R5 en C6) zie signaal D waardoor de reedrelais 1 seconde bekrachtigd wordt. De contacten van dit relais zorgt ervoor dat de RAW wordt uitgeschakeld.

Bovenstaand schema op een stukje gaatjesprint gesoldeerd. Ingebouwd in een miniatuur behuizing ziet het er dan zo uit..

Connector
Diepvries test
Motor schema
motor zonder tank
De juiste draad opzoeken
Aftakking maken
pulsonderdrukker
Aftakkingen klaar
Spanningbron
Kastje een plaatsje onder de tank
Contact
pulsonderdrukker

Ik wil het zo maken dat de schakeling op de motor makkelijk te verwijderen is zonder te moeten solderen of knippen. Ik heb daarvoor een soort MOLEX stekker - contrastekker gebruikt waarbij het "vrouwtje" op de motor zit en het "mannetje" aan deze schakeling.

 

Omdat het op de motor redelijk extreme temperaturen kunnen optreden heb ik het geheel een paar uur in de diepvries bij -18 graden en in de oven op +60 graden getest. Beide testen werden glansrijk doorstaan. De voornaamste reden hiervan is dat er gebruikt is gemaakt van de SA555 en niet de gewone NE555. Hou hier dus rekening mee.

Nu moet het aangesloten worden aan de bedrading van de motor. Hiervoor het schema van mijn R1200R erbij gehaald en de kleuren van de linker en rechter RAW en van de uitknop erbij gezocht. Deze kleuren simpelweg vertaald naar de kleuren van de RAW-UIT automaat.

Verwijderen van de beplating en de tank. Bij mijn R1200R is dat redelijk eenvoudig. Op de foto de motor zonder tank. Alleen op deze manier kun je makkelijk bij de bedrading komen zonder dat je het straks nog kunt zien.

Lokaliseer de draadbundels onder de tank die van de linker en rechter knoppen op het stuur komen. Zoek een mooi plekje uit waar je de ruimte heb om de mantel open te snijden. Nu moet je even slikken en gaan snijden in de mantel. Op de foto zie je de blauw-bruine draad die bij de R1200R voor de linker RAW knop is. Ik heb voordat ik de draad doorknipt een speld ingestoken en met een universeelmeter getest of het de juiste draad is. RAW knop los is circa 12 volt, RAW knop indrukken is nagenoeg 0 volt.

Knip deze draad door en vertin beide uiteinde. Schuif een stukje krimpkous over een van de uiteinde. Soldeer vervolgens beide uiteinde weer aan elkaar en voeg daarbij de juiste draad van de connector. In dit geval zit de groene draad op de linker RAW.

Schuif de krimpkous die je vooraf om de draad had geschoven over de soldering heen en met een brandertje krimp je de kous om de las.

Doe deze handeling voor alle aansluitingen. Voor de spanning heb ik gebruik gemaakt van een geschakelde 12 volt aansluiting die ik voor mijn navigatie had gemaakt. Zorg er wel voor dat je een geschakelde 12 volt opzoekt ander loopt je accu onnodig leeg. Schakeling gebruikt niet veel stroom maar elke mA is er een te veel. Desnoods tak je de spanning van de stadsverlichting af.

Als alle aftakkingen zijn gemaakt pak je alles netjes in met (vulkaniserende) tape. Op de foto kun je goed zien dat de groene draad alleen van de linker knop komt en de de andere draden van de rechter knoppen. Daar zit de rechter RAW (gele draad) en de witte + bruine draad voor de uit knop.

Zoals vermeld gebruik ik voor de voeding de geschakelde 12 volt aansluiting die ik gemaakt heb voor de navigatiesysteem. Ook hier werk ik met krimpkousjes en gesoldeerde verbindingen.

Als laatste zoek een plakje onder de tank voor het kastje. Bij mij heb ik deze met een simpele tyrap aan een kabelbundel gebonden. Hierdoor is het ook weer simpel te verwijderen.

Alle bedrading heb ik met (vulkaniserende) tape ingepakt voor bescherming en om het zoveel mogelijk vochtwerend te maken. De connector hangt zodanig dat in geval dat de schakeling gek gaat doen makkelijk los te koppelen is.

WERKT HET?? JA, voor mij wel. Of het voor jou ook toegevoegde waarde heb moet je zelf uitmaken. Voor mij is het een stukje gemak en ik vindt het bedenken en bouwen leuk om te doen.

Ik speel nog met de gedachte om het geheel met een microcontroller te bouwen zodat het allemaal nog kleiner kan en waarbij de tijden nauwkeuriger en makkelijker in te stellen zijn.

© Martien van 't Klooster

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, in enig vorm of op enige wijze hetzij digitaal, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

 

Na- en in- bouwen is geheel voor eigen risico.